4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, Ελσίνκι 14-18 Οκτωβρίου 2019, εκπομπή 17 Σεπτεμβρίου 2019