4η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στο Ελσίνκι, 14 – 18 Οκτωβρίου 2019, 4η μέρα