“365 Ημέρες Όμορφης Ζωής”,εκπομπή 29 Σεπτεμβρίου 2020