30η Αμφικτιονία – Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών, εκπομπή 10 Σεπτεμβρίου 2019