2η ΕΠΑΣ Μαθητεία Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ – Διευθύντρια Αγγελική Φιλιππίδου, εκπομπή 22 Σεπτεμβρίου 2020