Υπεράνω πάσης υποψίας – ΕΡΤ – Πρώτο πρόγραμμα, συνέντευξη, εκπομπή 1 Νοεμβρίου 2018