“Υγεία για όλους”- Ε. Σωτηροπούλου & Γ. Χρούσος, εκπομπή 27 Σεπτεμβρίου 2022