“Το Νόημα της Ζωής”, Βασίλειος Αράπης Δρ. Φιλοσοφίας Επιστημών-Ιστορικός-Καλλιτέχνης-Συγγραφέας , εκπομπή 6 Απριλίου 2021.