Σπύρος Γεώργας & Γιώργος Χριστάκης, 2 Απριλίου 2019