“Πνοή Αγάπης” Μαρία Παπακωνσταντίνου, εκπομπή 7 Ιανουαρίου 2020