Πλεξίδα Κατερίνα, Ηράκλειο Αττικής, 13 Δεκεμβρίου 2016