Μπάμπαλος Νίκος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, 13 Σεπτεμβρίου 2016