“Μορφές Έκφρασης” Θωμάς Κινδύνης, εκπομπή 14 Ιανουαρίου 2020