Λιούτα Κορίνα – Δημήτρουλας Νίκος, 18 Οκτωβρίου 2018