“Ιαματικός Τουρισμός – Ιαματική Ιατρική ” Δρ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ, εκπομπή 26 Νοεμβρίου 2019