Θεοδωρακόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Επικοινωνιολογίας, 7 Φεβρουαρίου 2017