Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, εκπομπή 8 Οκτωβρίου 2019