“Η Αμηχανία μπροστά σε μια επέτειο” με τον Βαγγέλη Παππά, εκπομπή 9 Μαρτίου 2021