Ζώρζος Νίκος, Δήμαρχος Σαντορίνης, 11 Οκτωβρίου 2016