“ΖΩ.Ε.Σ – Κατερίνα Παπαποστόλου”, εκπομπή 2 Μαρτίου 2021