Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ), εκπομπή 30 Ιουλίου 2020