“Ελληνική Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών ΛΑΡΑ”,εκπομπή 26 Ιανουαρίου 2021