Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα – Δρ.Κουτσογεωργοπούλου, εκπομπή 6 Οκτωβρίου 2020