Δρ. Λεωνίδας Ρουμπάτης Διοικητής Γ. Νοσοκομείου Κέρκυρας – Πρόεδρος Συλλόγου Θαλασσαιμίας Ηπείρου, εκπομπή 8 Σεπτεμβρίου 2020