Δογάνης Σωτήρης – Μπιθικώτση Άννα, 17 Ιανουαρίου 2017