” Διαδικτυακή Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Παπαποστόλου “Ζωο…γραφική Φαντασίας στο Βασίλειο του Πόθου”, 5 Απριλίου 2021.