Γραμματικοπούλου Ηλέκτρα, Πηγή Ζωής, 31 Ιανουαρίου 2017