ΓΕΣΕΒΕΕ – Πρόεδρος Γιώργος Καβαθάς, εκπομπή 21 Ιουλίου 2020