Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, 19 Μαρτίου 2019